Pieter Dijkmans

Cardioloog

Aandachtsgebieden: cardiale imaging, cardiale MRI, cardiale CT

P.Dijkmans

Het is belangrijk dat een patiënt goed begrijpt wat hij mankeert. Uitleg, eventueel met plaatjes of een tekening kan het begrip vergroten. Als je als patiënt in het ziekenhuis komt, voel  je je erg afhankelijk van de zorgverleners met wie je te maken krijgt. Het is belangrijk dat vertrouwen niet te beschamen. Ik ga met een goed gevoel naar huis als mijn patiënten tevreden zijn, en mijn collega’s ook.

  1. Sinds 2014 verbonden aan het Zaans Medisch Centrum
  2. VUmc, fellow cardiologie

Om op de hoogte te blijven van onze aanbieding acties, schrijf jezelf in via email