Hart- en vaatonderzoek Uitgebreid

Oriënterend onderzoek hart en de vaten

Een cardiovasculair onderzoek is een onderzoek is gericht op het hart, de halsslagaders alsmede de grote buikslagader en liesslagaders. Het onderzoek bestaat uit:

  • Bloedonderzoek
  • Echografie van de halsslagaders
  • Echografie van de buik en liesslagaders
  • ECG hartfilm
  • Bloeddrukmeting
  • Echografie van het hart
  • Fietstest (ergometrie)
  • Evaluatiegesprek met de medisch specialist (Cardioloog)

Prijs: € 845

Onze Cardiologen

Bloedonderzoek

Middels bloedonderzoek kunnen we een risco inschatting maken van uw cardiovasculair risico profiel. Getest wordt het cholesterolspectrum, de nier-, lever- en schildklierfunctie, glucose en een oriënterend bloedbeeld.

Echografie van slagaders in de hals, buik en liezen

Een Duplex onderzoek van de vaten is een combinatie van geluidsgolven (Doppler) en echografie. Daarmee kan de bloedstroom niet allen hoorbaar, maar ook zichtbaar gemaakt worden. Hiermee wordt bekeken of er vernauwingen of verwijdingen zijn in het afgebeelde deel van de halsslagaders, grote buikslagader (aorta) en slagaders naar de liezen. Het onderzoek is niet pijnlijk.

ECG

Een elektrocardiogram of hartfilmpje is een eenvoudig onderzoek zonder risico’s van enkele minuten. Je krijgt hiervoor elektroden op de huid geplakt. Die elektroden kunnen het elektrische signaal van het hart opvangen. De elektroden worden met stickers op de polsen, enkels en borst bevestigd. Ze worden met het ECG-apparaat verbonden welke de elektrische activiteit van het hart in een grafiek weergeeft. Het is van belang stil te kunnen blijven liggen om geen verstoringen in het filmpje te krijgen.

Echografie van het hart

Bij de echocardiografie wordt met behulp van hoogfrequente geluidsgolven gekeken naar de grootte en het functioneren van het hart en de hartkleppen. Echocardiografie kan uw cardioloog helpen bij het stellen van de juiste diagnose en het bepalen van de juiste behandeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een echocardiografist(e) en is geheel pijnloos.

Fietstest

Het ergometrie onderzoek, beter bekend als de fietstest, laat zien hoe uw hart zich houdt als u zich flink inspant. Daarom is het de bedoeling dat u tijdens het onderzoek toewerkt naar een maximale inspanning. De hartfunctielaborant laat u deze inspanning niet voor niets leveren. De laborant houdt nauwkeurig in de gaten hoe uw hart zich houdt en hoe u zich voelt. Als u zich maximaal heeft ingespannen, mag u daarna rustig bijkomen van de geleverde inspanning.

Omdat u tijdens de fietstest behoorlijk wat energie moet leveren, is het belangrijk dat u iets heeft gegeten voordat u het onderzoek begint. Het is  belangrijk dat u kleding draagt waarin u zich makkelijk kunt bewegen (vrouwen mogen hun bh aanhouden). Voor en na de fietstest kunt u zich verkleden, douchen is niet mogelijk.

Waarom een oriënterend onderzoek

In Nederland lijden circa 1,5 miljoen mensen aan chronische hart-en vaatziekten. Dagelijks sterven ruim 100 mensen waarvan 24 jonger dan 75 jaar aan hart-en vaatziekten. (bron: hartstichting).
Screenend onderzoek biedt de mogelijkheid om u bewust te maken van het risico op hart-en vaatziekten. Indien u geen klachten heeft zal het onderzoek meestal geen afwijkingen laten zien en zal dit bijdragen aan uw geruststelling. Indien wel afwijkingen worden gevonden, kunt u naar de huisarts of de specialist worden verwezen. Eventueel kan het zo zijn dat een afwijking door het preventieve onderzoek in een vroeger stadium gediagnosticeerd wordt.

Belangrijk om te beseffen bij een oriënterend onderzoek

Het onderzoek is gericht op hart-en vaatziekten en niet op de algemene gezondheid. Een onderzoek waarbij afwijkingen ontdekt worden kan u ook benadelen, bijvoorbeeld wanneer later blijkt dat de afwijkingen niet reëel waren of waarbij sprake is van afwijkingen die geen effect (zullen) hebben op uw gezondheid. Er kan hierbij onnodige ongerustheid ontstaan. Ook kunnen afwijkingen bij de onderzoeken resulteren in aanvullende, soms belastende, onderzoeken om meer te weten te komen.

Om op de hoogte te blijven van onze aanbieding acties, schrijf jezelf in via email