CT-scan

CT-scan

Met een CT-scan (Computertomografie) worden organen, botten en weefsels in het lichaam onderzocht met behulp van röntgenstraling.

Wanneer kan een CT-scan worden aangevraagd?

Een CT-scan kan door uw huisarts of specialist worden aangevraagd:

 • Als er nader onderzoek naar uw longaandoening moet worden gedaan.
 • Als u infecties heeft.
 • Als u hart-en vaatziekten heeft.
 • Als u buikklachten heeft..
 • Als u aandoeningen heeft die verband houden met het centrale zenuwstelsel of de hersenen.
 • Als u letsel heeft in geval van trauma / verkeersongevallen.

Bijwerkingen en risico’s van CT-scan

Röntgenstralen dringen in wisselende mate door het menselijke lichaam heen, zonder dat u zelf radio-actief wordt. Omdat bij iedereen de hoeveelheid straling beperkt moet blijven, zorgen de medewerkers van de afdeling radiologie ervoor dat de hoeveelheid straling bij elk onderzoek zo gering mogelijk is. Er zijn dus minimale risico’s aan het onderzoek verbonden.

Moet u nuchter komen?

Soms moet u nuchter komen, maar soms ook juist niet en moet u extra drinken.
Bij CT-scan van nieren, longen, bloedvaten en buik: 3 uur voor het onderzoek niet meer eten of drinken.

Een CT-scanner werkt met dezelfde röntgenstralen als bij een “gewone” röntgenfoto. De CT scanner maakt dwarsdoorsneden van een lichaam, waardoor de arts als het ware plakjes van het lichaam kan zien.

Als alle gefotografeerde plakjes achter elkaar worden gelegd, ontstaat een driedimensionaal beeld van een deel van het lichaam. Zo kunnen de vorm, grootte, structuur en ligging van organen en van eventuele afwijkingen worden gezien.

Meer weten?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Computertomografie

Voor sommige onderzoeken is een voorbereiding noodzakelijk om een goed resultaat te krijgen. U kunt hieronder zien of dat voor uw onderzoek ook geldt.

Let op: Als u de voorbereiding niet goed volgt, kan het zijn dat het onderzoek niet door kan gaan. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.

Nuchter?

Bij een CT-scan van nieren, longen, bloedvaten en buik mag u 3 uur voor het onderzoek niet meer eten of drinken.

Gebruik van contrastvloeistof

Bij CT-scan van de buik:

 • Dag voor het onderzoek 2 volle bekers
 • Dag van het onderzoek nog 2 volle bekers.
 • Drie uur voor het onderzoek niets meer eten

Wat neemt u mee?

 • Trek gemakkelijke kleding aan.
 • Neem uw verzekeringsbewijs mee en uw legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart).
 • Neem het aanvraagbriefje van uw huisarts mee.

Bij een CT-scan wordt soms een jodiumhoudende contrastvloeistof gebruikt. Dit is om onderscheid te maken tussen de verschillende organen en weefsels in het lichtaam.

Deze contrastvloeistof moet voor een CT van de buik van tevoren worden gedronken en wordt tijdens het onderzoek ook nog toegediend via een naaldje in de ader. Soms kan het drinken van contrastvloeistof leiden tot diarree. Als de vloeistof wordt ingespoten kan dit een kortdurend warm gevoel geven in het lichaam. Dit gevoel verdwijnt weer snel en heeft geen schadelijke gevolgen.

Belangrijk!

Heeft u in het verleden een bijwerking op een contrastmiddel of een medicijn gehad, dan vragen wij u met nadruk dit te melden. Het is eveneens van belang dat wij weten of u diabetes heeft, of minder goed werkende nieren. Ook dit dient u aan ons te melden. Indien noodzakelijk zal de arts uw bloed laten onderzoeken voordat u een contrastmiddel krijgt.

Van tevoren contrastvloeistof slikken

Bij CT-scan buik:

 • Dag voor het onderzoek 2 volle bekers
 • Dag van het onderzoek nog 2 volle bekers.
 • Drie uur voor het onderzoek niets meer eten

Bereidt u goed voor, dan verloopt het onderzoek soepel en snel.

Thuis

 • Trek gemakkelijke kleding aan.
 • Neem uw verzekeringsbewijs mee en uw legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart).
 • Neem het aanvraagbriefje van uw huisarts mee.
 • Het is geen enkel probleem om iemand mee te nemen.

In het ziekenhuis

 • CliniX vindt u bij de polikliniek radiologie in het Zaans Medisch Centrum.
 • U meldt zich 10 minuten vóór het tijdstip van de afspraak bij de balie van CliniX.
 • De assistente wijst u naar de wachtruimte. Altijd eerst melden bij de balie en niet rechtstreeks naar een wachtruimte gaan want dan weten wij niet dat u er ook daadwerkelijk bent.
 • In de wachtruimte zijn vaak meerdere mensen aanwezig die voor een ander soort onderzoek komen waardoor het kan gebeuren dat iemand die na u de wachtruimte in komt eerder wordt geholpen.

Het onderzoek

 • U wordt opgehaald uit de wachtruimte door een medewerker. Die wijst u naar een kleedruimte.
 • Sieraden af doen, ondergoed aan houden. U wordt opgehaald uit de kleedruimte.
 • Afhankelijk van het onderzoek krijgt u een infuusnaaldje in de arm om contrastvloeistof toe te dienen. Dit is meestal het geval tenzij er redenen zijn om dit niet te doen (zie hoofdstukje contrastmiddelen!).
 • Tijdens het onderzoek krijgt u instructies van de laborant over ademhaling. Luister goed en volg de instructies op. Als het contrastmiddel inloopt kunt u een warm gevoel krijgen.
 • Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Doe dat rustig, de laboranten hebben zeer veel ervaring en kunnen u alles uitleggen.
 • Tijdens het onderzoek kan er gewoonlijk geen begeleider in de CT ruimte bij u blijven. Soms kan het wel, bijvoorbeeld bij kleine kinderen.
 • Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Naar huis

 • De uitslag wordt gestuurd naar uw (huis)arts.
 • Hij/zij zal contact met u opnemen om de uitslag te bespreken.

De (huis)arts die het onderzoek heeft aangevraagd krijgt binnen 24 uur de beschikking over de uitslag van het onderzoek. Hij/zij zal contact met u opnemen om de uitslag te bespreken

Als het onderzoek is aangevraagd door uw (huis)arts, wordt die meestal vergoed door uw verzekeraar. Bekijk het vergoedingenoverzicht

Is er een wachttijd?

CliniX heeft een korte wachttijd. U kunt binnen 2 dagen terecht.

Waar wordt het onderzoek gedaan?

CliniX bevindt zich in Zaans Medisch Centrum op de polikliniek Radiologie.

Wat moet ik meenemen?

Neem altijd uw verzekeringsbewijs en een legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) mee. Neem uw verwijsbriefje mee. Zorg voor lekker zittende kleding.

Moet ik nuchter zijn?

Bij een CT-scan van nieren, longen, bloedvaten en buik mag u 3 uur voor het onderzoek niet meer eten of drinken.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Zijn er risico’s of bijwerkingen?

Er komt weinig straling vrij bij een CT-scan maar het is niet helemaal ongevaarlijk. Vooral bij heel jonge mensen wordt om die reden terughoudendheid betracht met het verrichten van dit onderzoek. Een CT-scan wordt in ieder geval pas gedaan als het echt nodig is. Contrastmiddelen kunnen een allergische reactie opwekken en kunnen gevaarlijk zijn voor mensen met een slechte nierfunctie. Overleg met uw arts over deze zaken en licht hem of haar in als u hiermee bekend bent.

Wanneer krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag van uw (huis)arts.

Wordt het onderzoek vergoed?

Meestal wel. Klik hier voor een overzicht.

Radiologische onderzoeken
Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken via 075 650 29 75. Wij zijn bereikbaar van 08.00 – 16.30 uur.

Voor deze behandeling hebt u een verwijzing van de huisarts nodig.

Wachttijd

U kunt binnen 2 werkdagen terecht.

Wist u dat...

Om op de hoogte te blijven van onze aanbieding acties, schrijf jezelf in via email